Wat is positieve psychologie?

Positieve psychologie, misschien heb je er wel eens van gehoord. De positieve psychologie richt zich op het ontwikkelen van iemands krachten. Het vergroot je zelf redzaamheid, vergroot je probleemoplossend vermogen en helpt je verder te komen vanuit je eigen talenten. Het versterkt zo je weerbaarheid.

De traditionele psychologie focust zich vooral op het ontdekken en genezen van onder meer neuroses, trauma’s, afwijkingen, depressies en dergelijke. De afgelopen decennia is er echter een kentering te zien. Positieve psychologie wint steeds meer terrein. Mede dankzij de grondlegger Martin Seligman.

Vanuit Talent op 1 wordt gewerkt vanuit de stroming van de positieve psychologie. Daarbij wordt er ook gekeken naar je valkuilen en je drempels en hoe je die kunt overwinnen.